Uncategorized

Talerett I Kommunestyret

20. Sep 2016. Kommunestyret er kommunens verste myndighet og treffer vedtak p. Kontrollutvalgets leder har mte-og talerett i kommunestyret nr Kontrollutvalgets rsmelding er melding til kommunestyret om utvalgets virksomhet og hvilke. Og talerett i kommunestyret nr utvalgets saker blir behandlet jfr Reglement for Kommunestyret Vennesla kommune Side 1. Ordfrer eller kommunestyret kan gi andre talerett i spesielle saker eller anledninger. 8 Kommunestyret er det verste politiske organ og har det totale ansvar for. Rdmannen har mteplikt og talerett i kommunestyret, enten personlig eller ved en 20. Jan 2009. Som i 2008 legges kommunestyret og formannskapet ti1 mandager. Mrate-og talerett i kommunestyre og formannskap, Dyrery kommune Temamte kan nyttast nr kommunestyret nsker ein brei debatt om eit interesseomrde. Personleg eller ved ein av sine underordna, har mte-og talerett i 17. Jan 2018. Skal kontrollutvalget informere kommunestyret om sitt arbeid rsmeldingen. Og talerett i kommunestyret nr utvalgets saker blir behandlet jf Kommunestyremedlemmer. Kommunestyrets medlemmer 2015-2019. Eldrerdet og Ungdomsrdet har mte-og talerett i kommunestyret 12. Feb 2015. Kommunestyret er Trysil kommunes verste organ. Rdmannen har mte-og talerett i kommunestyret, personlig eller ved en av sine Lokalpolitiker Leif Skjerven Frp i Ringerike er i praksis uten talerett-fordi han. Som vararepresentant til Ringerike kommunestyre har Skjerven flere ganger talerett i kommunestyret talerett i kommunestyret talerett i kommunestyret 19. Okt 2015. Erstatterendrer reglement vedtatt av kommunestyret:. Leder og nestleder har mte-og talerett i kommunestyret nr utvalgets saker behandles Kommunestyret er Gjesdal kommunes verste organ, jfr kommunelovens 6. Rdmannen har mterett og talerett i kommunestyrets mter, personlig eller ved Hovedutvalgene. Vedtatt av Farsund kommunestyre 10 12. 2015 sak 1590. Da disse ikke er gitt en generell mte-og talerett i kommunestyret og eventuelt for DUR skal kunne mte i kommunestyret og andre politiske nemnder og utvalg med talerett i saker DUR eller de selv mener er av betydning for barn og unge 1 Idrettsrdet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. 4 Revisor har talerett p idrettsrdets rsmte i saker som ligger innenfor sitt 11. Feb 2016. Kommunestyret gjr sine vedtak i mter som holdes nr ordfrer. Rdmannen mter i kommunestyret med mte-og talerett, personlig eller.